• படிக்கலாம்...... முயற்சிக்கலாம்.....உழைக்கலாம்.....நீயும் ஆகலாம் அப்துல் கலாம்!

Latest

ஏப்ரல் 2016

கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டப்படி தனியார் பள்ளியில் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கான பணப்பட்டுவாடா எப்பொழுது ? ……. ஆண் உட்பட எல்லா உயிர்களையும் படைத்துவிட்ட கடவுள், இறுதியாக …….
Read More

பிப்ரவரி 2016

ஒற்றுமையே ஜெயம்…. கட்டுரைப்போட்டி ….. செப்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி வைத்தால்…….. பள்ளிகள் ஹோம் ஒர்க் கோ – எஜுகேஷன் கூடாது ஸ்மார்ட் மாணவியை மெண்டலாக்கிய அதிகாரிகள்..! ப்ளே ஸ்கூல்களுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம் ஆல் பாஸ் திட்டம் மாநிலங்களுக்கு
Read More

ஜனவரி 2016

LPA வாங்காத பள்ளிகளின் நிலை என்ன? சினிமா சூட்டிகிற்கு சிறையான அரசு பள்ளி மழலையர் பள்ளி தொடங்க புதிய வழிமுறைகள் குடும்ப அட்டைக்கு (RATION CARD) விண்ணப்பிப்பதில் இருந்து பெயர் மாற்றம் ரூ 50,000 -க்கும் மேல் பணப்பரிவர்த்தனை
Read More